Temos Archyvai: NAUJIENOS

AKREDITUOTI, TEORINIAI– PRAKTINIAI MOKYMAI „ADLERIETIŠKO KONSULTAVIMO PAGRINDAI“

Laukiame pagalbos specialistų, kurie dirba su šeimomis, ypač su vaikais, pedagogų, besidominčių psichologija, norinčių pažinti save.

Mokymų tikslas – mokyti taikyti Adlerio individualiosios psichologijos teorijos pagrindus, metodus gyvenime ir darbe,  konsultuojant šeimas, suaugusius įvairių krizių atvejais. Dalyviai įgis du pažymėjimus:

 • vieną elektroninį kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimą iš VšĮ „Edukatekos“ (minėta įstaiga yra Akredituotų įstaigų sąraše, žr. https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/02/Akredituotu-istaigu-sarasas-2022-02-07.pdf); 
 • Individualiosios psichologijos instituto (daugiau apie institutą – www.ipi.lt) ir VšĮ Meno psichologijos centro profesinio tobulinimosi pažymėjimą, kuriame bus išvardintos studijuotos temos, tai leis taikyti Adlerietišką konsultavimą, teikiant pagalbą šeimoms.

Mokymai vyks nedidelėje grupėje (10), pirmas užsiėmimas vyks rugsėjo 23 d. 13 val. Visi užsiėmimai vyks penktadieniais 13.00–18.10 val., šeštadieniais 9.00–16.40 val.  VšĮ Meno psichologijos centre, Klaipėdoje.

Kuo Jums gali būti naudinga mūsų programa?

 • Sužinosite Adlerietiško konsultavimo pagrindus.
 • Suprasite, kaip praktiškai pritaikyti Adlerio metodus gyvenime ir darbe.
 • Gausite daug idėjų, kaip dirbti su tėvais, suaugusiais, taikant meno terapijos ir kitus metodus.
 • Išmoksite padrąsinti save ir kitus.
 • Turėsite galimybę pristatyti savo konsultuojamą atvejį supervizijoje ir gauti tinkamą paramą.
 • Įgusite apsaugoti save.
 • Suprasite savo gyvenimo stilių bei bendravimo ypatumus.
 • Gebėsite padėti šeimoms, suaugusiems, taikant Adlerio teoriją.

TEORINIŲ – PRAKTINIŲ MOKYMŲ PROGRAMA

1.2022-09-23/24Įvadas į konsultavimą. Adlerietiško konsultavimo pagrindai, sąvokos ir struktūra. Kas privalo būti, kad vyktų psichologinis konsultavimas?
Kuo skiriasi alderietiškas konsultavimas nuo kitų psichologijos krypčių?
Klausimai, padedantys išsiaiškinti kliento užklausą. Kokia kryptimi dirbti? Praktiniai užsiėmimai mažose grupelėse. Tai duoda asmeninę patirtį ir užtvirtina žinias. Aptarimas bendroje grupėje.
IP instituto vadovė Daina Kremensienė
2.2022-10-21/22Šeima dėmesio centre. Šeimos ir vaikų konsultavimas. Šeimos konsteliacija.
Būdai pažinti šeimą (šeimos konsteliacija, kasdienės rutinos metodas, labiausiai įsimintinas prisiminimas, netinkami elgesio tikslai); būdai išvengti problemų šeimoje (bendrumo jausmo puoselėjimo šeimoje įvairovė, pasirinkimo, natūralių ir loginių pasekmių metodų taikymas šeimoje). Padrąsinimo būdai šeimoje ir praktikoje.
Planuojama nuotolinė supervizija per Zoom platformą iki kitos sesijos (šeštadienį 10 val.)
Individualiosios psichologijos analitikė, dr. R.Bieliauskaitė
3.2022-11-25/26Ankstyvieji prisiminimai. Prisiminimai konsultavime. Ką ir kodėl prisimename, būtent, dabar? Klausimai ir atsakymai gali tilpti viename prisiminime.
Ankstyvųjų prisiminimų metodo konsultavime pristatymas. Teoriniai šio metodo pagrindai. Asmeninės patirtys analizuojant savo ankstyvąjį prisiminimą mažose grupelėse. Tikslas – patirti, kaip veikia šis metodas. Praktinės užduotys pabandyti įžvelgti kliento gyvenimo stiliaus ypatumus.
Planuojama nuotolinė supervizija per Zoom platformą iki kitos sesijos (šeštadienį 10 val.)
IP instituto dėstytoja S.Markuckienė
4.2023-01-27/28Gyvenimo stiliaus pažinimo metodai. Auklėjimo stiliai. Kaip vaikystės patirtys įtakoja tolimesnį mūsų gyvenimą?
Skirtingų auklėjimo stilių tyrinėjimas. Kokią įtaką tai daro vaiko formavimui?
Praktinės užduotys grupelėse ir bendroje grupėje.
IP instituto dėstytojas V.Varkalis
5.2023-03-03/04Padrąsinimas. Veiksmingi padrąsinimo būdai. Kada ir kaip juos taikyti? 
Drąsos ir baimės sąveika. Padrąsinimas kaip metodas ir kaip santykis. Pagyrimo ir padrąsinimo poveikio skirtumai. Padrąsinimo praktikumas.
IP instituto dėstytoja S.Markuckienė
6.2023-04-21/22Pabaiga, kuri apjungia. Bendrumo jausmo skatinimas šeimoje. Kaip apčiuopti šeimos atmosferos jausmą? Kas ją kuria ir kas keičia?
Praktiniai užsiėmimai, vaidybinės situacijos, demonstracijos.
IP instituto vadovė Daina Kremensienė

Programa sudaryta taip, kad klausytojai įgytų kuo daugiau praktinių žinių ir patyrimo padrąsinančioje kolegų aplinkoje. Lektoriai gali keistis, bet jie bus tik IPI dėstytojai.

Kaina už vieną sesiją/supervizijas ar savaitgalį – 130 eur, mokant už visas šešias sesijas/dvi supervizijas – 768 eur. Į kainą įskaičiuotos visų užsiėmimų priemonės, vaišės kavos pertraukėlėms, pažymėjimai.

Informacija: tel. 8 611 41755 (Julija).

Registracija tik internetu: parašykite menas.psichologija@gmail.com, lauksime jūsų vardo, pavardės, telefono numerio ir jei reikės sąskaitos faktūros, tai informacijos, kam ją išrašyti.

Vieta rezervuojama, sumokėjus avansą už balandžio mėnesio sesiją 130 eur iki 2022-09-01 d. bei pasirašius neformalaus mokymo sutartį. Už kitas sesijas lauksime mokėjimų iki susitikimo (antroji įmoka iki  09.19 d.). Įmoką prašome pervesti į VšĮ Meno psichologijos centro sąskaitą  LT284010051002149509, įstaigos kodas 303390327; Mokėjimo paskirtyje rašykite – už Adlerietiško konsultavimo pagrindus. Persigalvojus ar susirgus bei kitoms aplinkybėms nutikus, pinigai nebus grąžinami. Tai yra programa, kurią būtina įsisavinti visą, norint gauti pažymėjimą, bus skiriami ir namų darbai, todėl dalyvavimas kiekviename užsiėmime labai svarbus.

Dailės užsiėmimai vaikams nuo 7 m. „Vasaros piešiniai“

Vaikai kartu su dailininke kūrybiškai praleis laiką, susipažins su piešimo technikomis. Pieš ne tik teptukais, o ir kitomis netradicinėmis priemonėmis.

Vaikai sužinos spalvų maišymo technikas, galės patys kurti savo naujas spalvas ir atspalvius.

Jauni dailininkai pažins meno pasaulio paslaptis.

Užsiėmimai vyksta trečiadieniais, 10.00 – 12.00 val. Dalyvauti galima nuolatos arba pavieniuose užsiėmimuose.

Pirmas užsiėmimas liepos 6 d.

Vadovėdailininkė, pedagogė Rita Lengvenytė

Kaina – 10 eur/užsiėmimas

Vieta – Tilžės g. 15, 2 aukštas, Klaipėda

Būtina registracija tel. 8 688 15665.

Nupiešk savo vasarą!

Teoriniai-praktiniai mokymai „Šiuolaikinių meno terapijos metodų taikymas darbe su vaikais ir suaugusiais” (65 val.)

REGISTRACIJA BAIGTA, BET JEIGU NORITE DALYVAUTI, RAŠYKITE menas.psichologija@gmail.com, ATSILAISVINUS VIETAI, INFORMUOSIME JUS.

Kviečiame psichologus, socialinius pedagogus, socialinius darbuotojus, visus, kurie nori išmokti taikyti meno terapijos metodus savo darbe ar šeimoje. Mokymus sudarys šeši šeštadieniai. Mokymų tikslassupažindinti su meno terapijos galimybėmis, sudaryti sąlygas išbandyti jau praktikoje pasiteisinusius dailės terapijos, šokio – judesio terapijos, pasakų terapijos ir kitus meno terapijos metodus, padrąsinti juos taikyti savo darbe, konsultuojant šeimas. Dalyviai įgis VšĮ Meno psichologijos centro profesinio tobulinimosi pažymėjimą, kuriame bus išvardintos studijuotos temos.

Mokymai vyks nedidelėje grupėje (10), pirmas užsiėmimas vyks rugpjūčio 20 d. 10 val. Visi užsiėmimai vyks šeštadieniais 10.00–17.00 val. VšĮ Meno psichologijos centre, Klaipėdoje.

Kuo Jums gali būti naudinga mūsų programa?

 • Sužinosite meno terapijos pagrindus.
 • Įgysite žinių apie meno terapijos galimybes, jos poveikį.
 • Praktiškai išbandysite pristatomus meno terapijos metodus.
 • Sukursite išbandytų metodų kūrybinių darbų rinkinį.
 • Suprasite, kaip galima padėti emocijų, elgesio, bendravimo ir kitų sunkumų turintiems klientams.
 • Pažinsite save ir savo šeimą, nes galėsite meno terapijos metodus taikyti ir namuose.

TEORINIŲ – PRAKTINIŲ MOKYMŲ PROGRAMA

2022-08-20Įvadas į meno terapiją.
– Meno terapijos istorinės prielaidos, įvairios kryptys bei jų sintezė, dirbant su vaikais bei suaugusiais.
– Patyriminiai užsiėmimai: „Mano ritmas“ (muzikos terapija), „Pasiekimų (patirčių) knyga“, „Gyvenimo aitvaras“ (naratyvinė ir dailės terapija).
Psichologė, dailės terapijos praktikė Svetlana Bliudžienė, darbo, taikant meno terapijos metodus, patirtis –  9 m.
2022-09-17Meno terapijos metodų taikymas darbe su vaikais.
– Darbo su vaikais ypatumai, taikant dailės terapijos metodus.
– Psichoedukaciniai užsiėmimai, taikant dailės terapijos metodus – „Mano emocijų pasaulis“, „Nemalonios emocijos (liūdesys, pyktis, nerimas), jų įveika“, „Meilė“, „Laimė“, „Trijų piešinių metodas“.
MPC įkūrėja, psichologė Dalia Klumbienė, turinti 22 m. psichologinio darbo patirties.
2022-10-15Meno terapijos metodų taikymas darbe su suaugusiais.
– Simbolių įtaka emocinei žmogaus būsenai.
– Psichoedukaciniai užsiėmimai, taikant dailės terapijos metodus – „Metaforinis autoportretas“, „Portretas-komplimentas“.
Psichologė, IPI A.Adlerio individualios psichoterapijos ir analizės programos kursantė, Julija Akimenkova, turinti 17 m. psichologinio darbo patirties.
2022-11-17Šokio – judesio terapijos metodų taikymas.
– Šokio – judesio terapijos ypatumai.
– Šokio – judesio terapijos metodai, dirbant individualiai, poroms, grupėms.
– Emocinių būsenų gerinimas, taikant šokio – judesio terapijos metodus.
Psichologė, meno terapeutė, kūno, judesio-šokio terapijos, koučingo specialistė Jurgita Dainauskaitė – Šileikienė, turinti 11 m. konsultavimo patirties.
2022-12-17Meno terapijos metodai, keičiant ribojančius įsitikinimus.
– Metaforinių asociatyvinių kortelių (MAK) naudojimo ypatumai.
– Darbas su ribojančiais įsitikinimais, taikant MAK ir kitus meno terapijos metodus.
– Psichoedukacinis užsiėmimas „Moteriškumo svarba“.
Meno terapeutė, pozityviosios psichoterapijos konsultantė, koučingo specialistė Violeta Bardauskienė, turinti 5 m. konsultavimo patirties.
2023-01-21Santykių tyrinėjimas meno terapijos metodais.
– Ekspresyvus rašymas savižinai ir emocinės būsenos korekcijai.
– Pasakų terapijos patyriminis užsiėmimas (pasakų ir lėlių terapija).
– Patyriminis užsiėmimas „Smėlio paslaptys“ (smėlio terapija).
Psichologė, dailės terapijos praktikė Svetlana Bliudžienė

Kaina  – 420 eur. Į kainą įskaičiuotos visų užsiėmimų priemonės, vaišės kavos pertraukėlėms.

Informacija: tel. 8 618 57852 (Dalia) ar menas.psichologija@gmail.com

Registracija tik internetu: https://docs.google.com/forms/d/16lVTEVWnWQWk37j7MwUl7sv3K6JFlamOCVqhzWTpBWk/edit

Vieta rezervuojama, sumokėjus avansą už rugpjūčio ir sausio mėnesių užsiėmimus – 140 eur.  Už kitus užsiėmimus lauksime mokėjimų iki susitikimo. Prašome pervesti į VšĮ Meno psichologijos centro sąskaitą  LT284010051002149509, įstaigos kodas 303390327; Mokėjimo paskirtyje rašykite – už mokymus nuo 08.20 d.  

Persigalvojus ar susirgus bei kitoms aplinkybėms nutikus, pinigai nebus grąžinami. Tai yra programa, kurią būtina įsisavinti visą, norint gauti pažymėjimą, bus skiriamos  namų užduotys, todėl dalyvavimas kiekviename užsiėmime labai svarbus.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS, NES DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS (10).

JEI NORITE ATITIKTI LAIKMETĮ, TOBULĖTI, KVIEČIAME!

Konsultacijos moterims/Консультации для женщин

Savo konsultacijų metu padedu moterims pasikeisti taip, kaip jos nori, pasiekti norimų rezultatų asmeniniame ir profesiniame gyvenime.

На своих консультациях я помогаю женщинам измениться так, как им хочется, добиться желаемых результатов в личной и профессиональной жизни.

Mano darbas didina moters sąmoningumą, skatina rinktis ir veda į pokytį.

Jei tu:

 • Nepasitiki savimi
 • Jautiesi nepakankamai moteriška
 • Pasiklydai tarp tikslų ir vertybių
 • Jautiesi pasimetusi tarp savo ir kitų norų
 • Nematai savo potencialo
 • Nori geresnių santykių
 • Jautiesi pavargusi, nepatenkinta, nepavyksta susitvarkyti su darbais
 • Nori sukurti sveiką gyvenimo balansą

Kreipkis į mane! Tavo koučerė, pozityviosios psichoterapijos konsultantė Violeta Bardauskienė. Tel. +370 672 27472 arba el.paštu vistemida@gmail.com

Kartu mes užvesime kūrybinį procesą. Aš būsiu šalia tavęs visą pokyčių laiką: išklausysiu, palaikysiu, įkvėpsiu. Tu galėsi pilnai išnaudoti savo asmeninį bei profesinį potencialą.

Моя работа повышает осознанность женщины, подталкивает к выбору и ведет к изменениям.

Если Ты:

 • Не веришь в себя;
 • Чувствуешь себя не достаточно женственной;
 • Потерялась между целями и ценностями;
 • Чувствуешь себя растерянной между своими и чужими желаниями;
 • Не видишь свой потенциал;
 • Хочешь лучших отношений;
 • Чувствуешь себя уставшей, недовольной, не получается справляться с работой;
 • Хочешь создать здоровый жизненный баланс

Обращайся ко мне! Твой коуч, консультант позитивной психотерапии Виолетта Бардаускене. Тел. +370 672 27472 или по эл.почте vistemida@gmail.com

Вместе мы запустим творческий процесс. В процессе изменений я буду рядом с тобой все время: выслушаю, поддержу, вдохновлю. Ты сможешь полностью использовать свой личный и профессиональный потенциал.

Летний психологический лагерь «АРТ-КАНИКУЛЫ» для детей 8-10 лет

С нами ваш ребенок не просто отдохнет и найдет новых друзей, но еще в атмосфере творчества приобретет бесценные навыки общения, станет увереннее в себе. Каждый будний день с 9.00 до 13.00 ваш ребенок:

– посетит массу арт мастер-классов и возможно откроет для себя новые увлечения и таланты;
– будет окружен вниманием психолога;
– познакомится с новыми ребятами и заведет друзей;
– погрузится в рефлексию и самоанализ, сможет поделиться своими переживаниями через творчество, обсудит сложные для себя темы;
– станет участником увлекательнейших развивающих и психологических игр;
– научится строить гармоничные отношения с членами семьи и сверстниками;
– получит массу положительных впечатлений и заряд энергии для дальнейшего развития;
– весело, целенаправленно и с пользой проведет время.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

I сменаXI смена с 20 июня по 26 августа, продолжительность каждой смены – 5 (4, если выпадают праздничные дни) рабочих дней.

Ждем 8 детей!

Местонахождение лагеря – ул. Тильжес 15, Клайпеда.

С группой работает психолог Ольга Шлыкова и помощник-волонтер.

Наше расписание:

9.00сбор и приветствие в кругу
9.30первое занятие (методы арт-терапии – рисование, задания с пластилином, создание коллажа и другие)
11.00перерыв на чаепитие
11.30второе занятие (игры на открытом воздухе, методы игровой терапии, настольные игры и другие)
12.30итоги дня
13.00ожидание родителей

Информация, pегистрация по телефону +37064881386 или art.kanikuly2022@gmail.com.
Регистрация подтверждается при получении банковской квитанции о том, что вы заплатили за лагерь аванс 50 евро — art.kanikuly2022@gmail.com. Aванс возврату не подлежит. Перечислить взнос в VšĮ Meno psichologijos centras, код – 303390327, а/с LT284010051002149509. Указать в заказе – для лагеря.

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ…

Ieškome savanorio

VšĮ Meno psichologijos centras teikia paslaugas vaikams ir suaugusiems. Centre vyksta daug įvairių renginių, apie kuriuos norime pasakoti savo socialiniuose tinkluose. Jei turi laiko, moki naudotis FB ir Instagrame, turi internetinių svetainių tvarkymo įgūdžių, kviečiame prisidėti prie mūsų komandos.
Ieškome savanorio, kuris galėtų padėti:

 • skelbti informaciją socialiniuose tinkluose;
 • fotografuoti renginių metu;
 • filmuoti bei montuoti trumpus reklaminius filmukus;
 • įgyvendinti reklamos idėjas;
 • kurti naujienlaiškius;
 • organizuoti didesnius renginius;

Mes siūlome – nemokamai dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose, smagų bendravimą ne tik darbe, bet ir po jo.

Jei susidomėjai, skambink tel. 861857852 arba rašyk el.paštu: menas.psichologija@gmail.com

Savanoriavimas – tai puiki karjeros pradžia…

Ieškome komandos nario

Apie svajones ir galimybes!        Gyveno kartą graži svajonė –ji buvo tokia ryški ir spalvinga, kad niekam nekilo abejonių, jog ji pavirs tikrove. Šitoje svajonėje buvo žmogus, kuris dirbo su vaikais. Nuoširdžiai megzdamas ryšį su kiekviena širdim. Matantis juos. Girdintis. Suprantantis. Galintis įkvėpti ir padrąsinti. Paaiškinti tai, kas neaišku. Parodyti dar kartą. Ir visai nesvarbu buvo, kuo tas žmogus su vaikais užsiimdavo – ore tvyrojo laimė… Metai bėga, o svajonė vis dar laukia To Suaugusio, kuris galės padėti jai virsti tikrove.

Meno psichologijos centras kryptingai juda link paslaugų plėtros šeimai ir ieško pastiprinimo. Ieškome asmens, kuris žino, geba ir NORI dirbti su vaikais. Tokio, kuris žino ką ir kaip norėtų daryti, tačiau mėgsta jaustis komandos dalimi. Žmogaus, kuris galėtų tapti komandos nariu (-e), Meno psichologijos centro dalimi. Tad, jei Tu esi tas(-a), kuris (-i):
– Turi tinkamą išsilavinimą darbui su vaikais;
– Turi aiškią viziją, kokią veiklą SU VAIKAIS norėtum įgyvendinti mūsų centre;
– Ieškai erdvės irbendraminčių, kur galėtum realizuoti savo potencialą;
– Esi pasiryžęs (-usi)siekti kaip individualių, taip ir bendrų komandos tikslų;
Laukiame Tavo CV el. paštu: menas.psichologija@gmail.com!!! 

Mes pasirūpinsime:
– užsiėmimų kabinetu;
– laisve kūrybinių sumanymų realizavimui;
– nuolaidomis ir privilegijomis į VšĮ Meno psichologijos centro organizuojamus renginius.

Tavo atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo tavo įdedamo darbo ir gali siekti nuo 10 Eur /val. iki ….

Jei kyla klausimų ar norėtumėte papildomos informacijos galite kreiptis                 tel. 8 618 57852.

Dailės mokymai „Piešimas. Tapyba. Kompozicija“

Mokymai skirti visiems suaugusiems, ir pradedantiesiems, ir pažengusiems.

Mokymų metu įgysite piešimo su pastele, guašu, akvarele, akriliniais dažais pagrindus, išmoksite tapyti ant drobės, sužinosite vizualinio dizaino, komponavimo ir spalvotyros principus, patobulinsite savo kūrybiškumo, vaizduotės, susikaupimo gebėjimus ir patenkinsite saviraiškos poreikį.

Mokymai vyksta pirmadieniais nuo 17.30 iki 19.00 val.

Vieta: Tilžės g. 15, Klaipėda (2 aukštas).

Mokymų vadovėdailininkė Rita Lengvenytė, turinti daugiau nei 35 metų pedagoginio darbo patirtį, dalyvaujanti tarptautiniuose akvarelės pleneruose ir projektuose, vedanti seminarus.

Informacija ir registracija tel. 8 688 15665 (Rita) arba el.paštu menas.psichologija@gmail.com.

Prašome padėti

Kviečiame visus, kurie skaito šį tekstą atrasti savyje gerumo ir parodyti, kad stebuklai vyksta ne tik Kalėdų naktį. Paremti galite pervesdami pinigus Baptistų labdaros ir paramos fondui NIKOPOLIS, a/s LT377300010132243855, įstaigos kodas 300071961.

Geri darbai daromi tyliai. Dažnai girdime šią frazę. Tačiau ji ne tik apie tai, kad negražu girtis gerais darbais. Dažnokai juos darant nuoširdžiai – laiko pasakoti nebelieka.

Būtent, toks yra priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės Labdaros paramos fondo „Nikopolis“ vadovas Emanuelis Kinas. Beveik esame tikri, kad dauguma klaipėdiečių net nežino, kad uostamiestyje jau 22 metus veikia įstaiga, kurioje vietą ir galimybę pasikeisti randa visi. Čia gali ateiti tie, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių vietos kitur nebėra. Ir tik asmens pastangos keisti savo gyvenimą iš pagrindų, atsisakant priklausomybės, yra atrankos kriterijus.

Bendruomenės nariai iš visų jėgų bando išsilaikyti patys, tačiau senas pastatas (Senoji Smiltelės g. 6a) reikalauja rimtų investicijų. Šiandien bendruomenės pinigais jau beveik padarytas projektas. Bet tam, kad būtų surinktos visos pažymos, leidimai ir panašūs svarbūs dokumentai jiems dar trūksta 600 eurų. “Nikopolio” bendruomenei tai yra didžiulė pinigų suma, bet ir jos jie nedrįsta prašyti. Kartais atrodo, jog galima lengva ranka nurašyti visus, kurie paklydo savo gyvenimo labirintuose, tačiau argi neverti žmonės, kurie nuoširdžiai stengiasi tapti vėl patikimais, dorais mūsų visuomenės nariais ištiestos pagalbos rankos?

Paremti galite pervesdami pinigus Baptistų labdaros ir paramos fondui NIKOPOLIS, a/s LT377300010132243855, įstaigos kodas 300071961.

Ačiū už Jūsų gerumą.