Adlerietiškas konsultavimas

Mokymų tikslas – suteikti psichologams, pedagogams daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, kaip konsultuoti, taikant A. Adlerio teoriją šeimas, kaip bendrauti padrąsinančiai, kaip išlaikyti pozityvią nuostatą savęs ir kitų atžvilgiu, kaip apsaugoti save ir neišsieikvoti bei nenuleisti rankų. Dalyviai įgis VšĮ Individualiosios psichologijos instituto (daugiau apie institutą – www.ipi.lt) ir VšĮ Meno psichologijos centro (daugiau apie centrą – www.menopsichologijoscentras.lt) profesinio tobulinimosi pažymėjimą, kuriame bus išvardintos studijuotos temos, tai leis taikyti Adlerietišką konsultavimą, teikiant pagalbą šeimoms.

Mokymai vyks nedidelėje grupėje (10), pirmas užsiėmimas vyks sausio 14 d. 13 val. Visi užsiėmimai vyks penktadieniais 13.00–18.10 val., šeštadieniais 9.00–16.40 val.  VšĮ Meno psichologijos centre, Klaipėdoje.

Kuo Jums gali būti naudinga mūsų programa?

  • Išmoksite išgirsti daugiau iš to, ką sako tėvai, ir kalbėtis su jais taip, kad jie įsiklausytų.
  • Padėsite tėvams labiau suprasti, kas vyksta su vaikais šeimoje ir už jos ribų, kad gebėtų skatinti savo vaikus keisti elgesį.
  • Išmoksite padrąsinti save ir kitus.
  • Įgusite apsaugoti save.
  • Suprasti savo gyvenimo stilių bei bendravimo ypatumus.
1. 2022-01-14/15 Įvadas į konsultavimą. Adlerietiško konsultavimo pagrindai, sąvokos ir struktūra. Kas privalo būti, kad vyktų psichologinis konsultavimas?
Kuo skiriasi alderietiškas konsultavimas nuo kitų psichologijos krypčių?
Klausimai, padedantys išsiaiškinti kliento užklausą. Kokia kryptimi dirbti? Praktiniai užsiėmimai mažose grupelėse. Tai duoda asmeninę patirtį ir užtvirtina žinias. Aptarimas bendroje grupėje.
IP instituto vadovė Daina Kremensienė
2.2022-02-25/26Šeima dėmesio centre. Šeimos ir vaikų konsultavimas. Šeimos konsteliacija.
Būdai pažinti šeimą (šeimos konsteliacija, kasdienės rutinos metodas, labiausiai įsimintinas prisiminimas, netinkami elgesio tikslai); būdai išvengti problemų šeimoje (bendrumo jausmo puoselėjimo šeimoje įvairovė, pasirinkimo, natūralių ir loginių pasekmių metodų taikymas šeimoje). Padrąsinimo būdai šeimoje ir praktikoje.
Planuojama nuotolinė supervizija per Zoom platformą iki kitos sesijos (šeštadienį 10 val.)
Individualiosios psichologijos analitikė, dr. R.Bieliauskaitė
3.2022-03-25/26Ankstyvieji prisiminimai. Prisiminimai konsultavime. Ką ir kodėl prisimename, būtent, dabar? Klausimai ir atsakymai gali tilpti viename prisiminime.
Ankstyvųjų prisiminimų metodo konsultavime pristatymas. Teoriniai šio metodo pagrindai. Asmeninės patirtys analizuojant savo ankstyvąjį prisiminimą mažose grupelėse. Tikslas – patirti, kaip veikia šis metodas. Praktinės užduotys pabandyti įžvelgti kliento gyvenimo stiliaus ypatumus.
Planuojama nuotolinė supervizija per Zoom platformą iki kitos sesijos (šeštadienį 10 val.)
IP instituto dėstytoja S.Markuckienė
4.2022-04-22/23Gyvenimo stiliaus pažinimo metodai. Auklėjimo stiliai. Kaip vaikystės patirtys įtakoja tolimesnį mūsų gyvenimą?
Skirtingų auklėjimo stilių tyrinėjimas. Kokią įtaką tai daro vaiko formavimui?
Praktinės užduotys grupelėse ir bendroje grupėje.
IP instituto dėstytojas V.Varkalis
5.2022-05-20/21Padrąsinimas. Veiksmingi padrąsinimo būdai. Kada ir kaip juos taikyti? 
Drąsos ir baimės sąveika. Padrąsinimas kaip metodas ir kaip santykis. Pagyrimo ir padrąsinimo poveikio skirtumai. Padrąsinimo praktikumas.
IP instituto dėstytoja S.Markuckienė
6.2022-06-24/25Pabaiga, kuri apjungia. Bendrumo jausmo skatinimas šeimoje. Kaip apčiuopti šeimos atmosferos jausmą? Kas ją kuria ir kas keičia?
Praktiniai užsiėmimai, vaidybinės situacijos, demonstracijos.
IP instituto vadovė Daina Kremensienė

Programa sudaryta taip, kad klausytojai įgytų kuo daugiau praktinių žinių ir patyrimo padrąsinančioje kolegų aplinkoje. Lektoriai gali keistis, bet jie bus tik IPI dėstytojai.

Kaina už vieną sesiją/supervizijas ar savaitgalį – 150 eur, mokant už visas šešias sesijas/dvi supervizijas – 873 eur. Į kainą įskaičiuotos visų užsiėmimų priemonės, vaišės kavos pertraukėlėms.

Informacija: tel. 8 611 41755 (Julija).

Registracija tik internetu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX4Zo3GRT975u5_31VjjNSwKi8SmR84mqNHhdEnHtu5Vu_Kg/viewform

Vieta rezervuojama, sumokėjus avansinę įmoką (150 eur) ar visą sumą (873 eur) bei pasirašius neformalaus mokymo sutartį. Įmoką prašome pervesti į VšĮ Meno psichologijos centro sąskaitą  LT284010051002149509, įstaigos kodas 303390327; Mokėjimo paskirtyje rašykite – už Adlerietišką konsultavimą, mokymų dalyvio vardą ir pavardę, už kurį mokate. Persigalvojus ar susirgus bei kitoms aplinkybėms nutikus, pinigai nebus grąžinami. Tai yra programa, kurią būtina įsisavinti visą, norint gauti pažymėjimą, bus skiriami ir namų darbai, todėl dalyvavimas kiekviename užsiėmime labai svarbus.

Pirmųjų mokymų „Adlerietiškas konsultavimas“ dalyvių atsiliepimai:

konkretūs metodai
buvo naudingos praktinės veiklos, gyvi pavyzdžiai
naudingos žinios
daug patyrimo
lektoriai įdomūs kaip asmenybės
Daug naudos sau, vidinių įžvalgų, idėjų darbui su klientais
pažinau save

 DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS (10)…

Leave a Reply