ATASKAITOS

VšĮ Meno psichologijos centro 2022 m. veiklos ataskaita http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2023/09/2022-m.-veiklos-ataskaita.pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2021 m. veiklos ataskaita http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2022/07/2021-veiklos-ataskaita.pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2021 m. finansinė ataskaita http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2022/09/2021ataskaita-finansine-1.pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2020 m. veiklos ataskaita http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2021/05/veiklos_ataskaita2020.pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2020 m. finansinė ataskaita http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2021/05/finansu_ataskaita2020.pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2019 m. veiklos ataskaita

http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2020/06/23-05-2020-11_34-Office-Lens1.pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2019 m. finansinė ataskaita

http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2020/12/MPC-2019-m.-Finansine-atskaitomybe.pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2018 m. veiklos ataskaita

http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2019/08/VšĮ-Meno-psichologijos-centras-veiklos-ataskaita-2018-m..pdf

VšĮ Meno psichologijos centro 2018 m. finansinė ataskaita

http://www.menopsichologijoscentras.lt/wp-content/uploads/2020/12/VsI-Meno-psichologijos-centras-finansines-ataskaitos-2018-m..pdf